Vår fabrikk har kapasitet til å produsere 220 000 m² elementer i året

Fabrikk Header

Produksjon

Vi produserer elementene i vår egen moderne fabrikk, hvor en strømlinjeformet og industriell produksjon sørger for at vi kan levere et sluttprodukt med riktig og høy kvalitet.

Vår fabrikk har stor kapasitet til å produsere kvalitetsprodukter på kort tid, og dette gjør at tiden fra bygget er bestilt, til det ankommer byggeplassen, er kort.

Fabrikk 4
Fabrikk 5
Fabrikk 3

Våre ingeniører konstruerer elementene ut fra ferdig prosjekterte tegninger. Videre overtar våre erfarne ansatte – i samarbeid med automatiserte maskiner – jobben med å bearbeide råmaterialene og bygge sammen elementene til et ferdig produkt som er klart for å sendes til byggeplassen.

Alle materialer leveres av CE-godkjente leverandører. Det sikrer høy og jevn kvalitet på alle bygningsdeler

Transport

Transport

De ferdige elementene transporteres på lukket lastebil fra fabrikken direkte til byggeplassen, godt beskyttet mot fuktighet, vær og vind helt fram til leveringsadressen. Vi har mange års erfaring med logistikk, transport og innfortolling, og det gjør at produktene våre leveres punktlig og ut fra inngåtte avtaler.

Oppfølging

Når leveransen ankommer byggeplassen, gjøres det en rutinemessig mottakskontroll for å avdekke eventuelle transportskader eller lignende. 

Videre har vi løpende kvalitetsoppfølging under selve monteringen og en avsluttende ferdigbefaring for å sikre at vi overleverer et godt produkt til deg som byggherre.